RU    RO    EN


Jobinfo.md - Работа в Молдове. Lucru in Moldova. Job in Moldova. Поиск работы, вакансий и резюме в Молдове


ВСЕ ВАКАНСИИ ВСЕ РЕЗЮМЕ
О ПРОЕКТЕ  |  РЕКЛАМА  |  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
РАБОТА В РЕГИОНАХ
РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУРСЫ
ТРЕНИНГИ
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

            Поиск по сайту

 
Zamusteanu Romin  (26)

Raileanu.Mihail 


Dudic Anastasia 

Elena Cristian Разместить вакансию Разместить резюме

Начало /  Все вакансии /  Менеджмент

[ Поиск вакансий ] . [ Поиск резюме ] .
. . . .
. .
Должность:
Регион:
Сфера деятельности:

Director comercial


HR-Consulting (search4staff.com)

HR-Consulting – la solicitarea clientului sau, este în căutarea candidatului pentru postul vacant:

Director comercial

Responsabilităţile principale:
- Conducerea subdiviziunii de comerţ în cadrul companiei: secţia comerţ (naţional / internaţional) şi secţia marketing;
- Elaborarea şi asigurarea implementării planului strategic de dezvoltare a companiei în domeniul comerţului;
- Întocmirea programelor de sporire a nivelului de comerţ şi coordonarea realizării celor planificate;
- Planificarea şi analiza vînzărilor, asigurarea condiţiilor de atingere a obiectivelor stabilite;
- Monitorizarea şi analiza tendinţelor mondiale, regionale, locale a politicii de preţuri şi marketing, inclusiv a concurenţilor;
- Implicarea în elaborarea strategiilor de marketing în vederea promovării produselor companiei;
- Participă la procesul de formare a preţului la mărfurile companiei;
- Asigurarea activităţii eficiente a subdiviziunilor de vînzări;
- Analizează preferinţele consumatorilor şi propune elaborarea produselor noi pentru satisfacerea şi/sau stimularea cerinţelor pieţei, prin optimizarea sortimentului;
- Analiza pieţelor – ţintă la nivel naţional, regional şi mondial, în vederea construirii strategiei de penetrare şi menţinere a cotei de vînzări planificate.

Studii, competenţe, abilităţi:
- Studii superioare în domeniul economic;
- Experienţă de muncă în subdiviziuni de comerţ de peste 5 ani;
- Abilităţi dezvoltate de analiză a pieţelor şi vînzărilor;
- Deprinderi de planificare strategică şi operaţională în domeniul vînzărilor;
- Implicare în activităţi de vînzare a produselor noi pe piaţă naţională şi internaţională;
- Gîndire dezvoltată în afaceri;
- Deprinderi în organizarea sistemică a proceselor de lucru;
- Cunoaşterea la nivel profesionist a principiilor de organizare şi conducere a serviciului de comerţ;
- Spirit de lucru în echipă;
- Deprinderi manageriale.

Calităţi personale:
- creativ;
- comunicabil;
- spirit de iniţiativă;
- încredere în sine;
- capacitate sporită de muncă;
- orientare către rezultate.

Oferim:
- angajare permanentă;
- timp de muncă deplin;
- pachet social atractiv;
- salariu competitiv, se negociază în mod individual în urma interviului.
- amplasare geografică a locului de muncă în mun. Chişinău.

Contacte:
Cei interesati sunt rugati sa transmita CV la adresa de Email: rr70@search4staff.com sau sa apeleze tel.022 202986; mob.068503560
In CV indicati postul vacant: “DCOR”
Регион: Кишинёв
adresa de Email: RR70@search4staff.com ; In CV indicati postul vacant: “DCOR”

tel.: 022 202986; mob.: 068503560
18-04-2019
Коммерческий Директор (консервный завод в Молдавии)


HR-Consulting (search4staff.com)

HR-Consulting - по запросу своего клиента ищет кандидата на вакансию:

Коммерческий Директор (консервный завод в Молдавии)

Основные обязанности:
- управление торговым отделом в компании: отдел торговли (национальный / международный) и отдел маркетинга;
- разработка и реализация стратегического плана развития компании в сфере коммерции;
- разработка программ по повышению уровня торговли и координации;;
- планирование и анализ продаж, обеспечение условий для достижения поставленных целей;
- мониторинг и анализ глобальных, региональных и локальных тенденций в ценовой и маркетинговой политике, в том числе конкурентов;
- участие в разработке маркетинговых стратегий для продвижения продукции компании;
- участвует в процессе формирования цены товара компании;
- обеспечение эффективной деятельности сбытовых подразделений;
- анализ предпочтения потребителей и предложение для разработки новых продуктов для удовлетворения и / или стимулирования требований рынка путем оптимизации ассортимента;
- анализ целевых рынков на национальном, региональном и глобальном уровнях с целью выработки стратегии проникновения и поддержания запланированной квоты на продажи.

Требования:
- высшее экономическое образование;
- опыт работы в торговых подразделениях более 5 лет;
- приветствуется опыт работы на аналогичной должности на консервном заводе осуществляющем экспорт продукции;
- способность развивается путем анализа рынков и продаж;
- навыки стратегического и оперативного планирования в сфере продаж;
- участие в продажах новых продуктов на национальном и международном рынке;
- развитое мышление в сфере бизнеса;
- умение организовать рабочий процесс;
- знание профессиональных принципов организации и управления торговой службой;
- командная работа.

Личные качества:
- креативный;
- общительный;
- инициативный;
- уверенный в себе;
- повышенная работоспособность;
- ориентация на результаты.

Мы предлагаем:
- постоянную работу;
- привлекательный социальный пакет;
- конкурентоспособная заработная плата, оговаривается индивидуально после собеседования;
- географическое положение рабочего места работы Республика Молдова, муниципий Кишинёв.

Контакты:
Заинтересованным лицам предлагается прислать резюме по адресу электронной почты: rr70@search4staff.com или по тел. 022 202986; mob.068503560
В резюме вы найдете вакансию: "DCOR"
Регион: Кишинёв
e-mail: RR70@SEARCH4STAFF.COM ; В теме письма укажите – "DCOR"

Контактные телефоны: 022202986; 068503560.
18-04-2019
Customer Care


"PfB Collection"

Responsabilități:
- Desfăşurarea activităţilor de suport în relaţiile cu clienţii companiei;
- Gestionarea apelurilor telefonice, e-mail-urilor, corespondenţei; reclamaţiilor, sugestiilor şi solicitărilor din partea clienţilor;
- Gestionarea dosarelor clienţilor;
- Desfăşurarea activităţii de monitorizare a clienţilor: evidenţa contractelor, facturilor, altor documente;
- Întocmirea lunară a rapoartelor privind activitatea desfăşurată;
- Monitorizarea fluxului de informatie între client și companie;
- Sustinerea prezentarilor pentru clienți;
- Coordonarea necesităților clienților în interiorul companiei.

Cerinţe față de candidat:
- Studii superioare: marketing, drept, economie, relații internaționale;
- Capacitatea de lucru în echipă, gindire analitica, rezistenta la stres;
- Promptitudine in actiuni, planificare și monitorizare a propriei activitati;
- Abilitati bune de negociere, comunicare si prezentare a datelor;
- Cunoasterea PC: aplicatii Microsoft Office, Internet;
- Cunoasterea limbilor: de stat, rusă - fluent;

Condiții oferite:
- Salariu competitiv;
- Întreg pachetul social;
- Creștere pe plan personal si profesional;
- Lucrul intr-un colectiv tînăr, dinamic.
Регион: Кишинёв
Dacă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă invităm să aplicaţi CV-ul Dvs la adresa de e-mail: hr@pfbc.md

mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75
18-04-2019
Менеджер по персоналу


"PfB Collection"

Обязанности:
- Поиск и подбор персонала различного уровня;
- Размещение объявлений;
- Поиск кандидатов и отбор резюме;
- Проведение интервью и собеседований с кандидатами, координация встреч с руководителями;
- Внедрение новых процессов качественного подбора персонала;
- Организация процесса адаптации новых сотрудников в коллектив;
- Ведение отчётности по закрытым вакансиям;
- Ведение корпоративной политики предприятия;
- Разработка и ведение мероприятий по улучшению корпоративного климата предприятия;
- Разработка, ведение и контроль планов по улучшению работы кадров предприятия.

Требования:
- Высшее образование, желательно в области психологии;
- Опыт работы в области рекрутинга не менее года;
- Опыт работы менеджером по персоналу приветствуется;
- Владение русским и румынским языками;
- Уверенный пользователь ПК.

Мы гарантируем:
- Хорошая и стабильная заработная плата;
- Полный социальный пакет;
- Профессиональное развитие;
- График работы: 9:00 -18:00 пн-пт.
Регион: Кишинёв
Заинтересованным кандидатам просьба высылать СV с указанием должности, на email: alexandrin.caraganciu@pfbc.md
Telefon: 076745486
mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75
18-04-2019
Recruter


"PfB Collection"

Sarcini de bază:
- Identifica si administreaza canalele de recrutare potrivite pentru posturile vacante
- Concepe si posteaza anunturile de recrutare pe baza discutiilor cu sefii de departamente
- Selecteaza candidatii pe baza CV-urilor, in functie de profilul candidatului si cerintele postului
- Contacteaza candidatii selectati in vederea programarii interviurilor
- Participa activ in cadrul procesului de intervievare si selectie a candidatilor
- Evalueaza si vine cu propuneri cu privire la candidatii selectati catre factorii de decizie
- Administreaza si asigura actualizarea bazei de date cu candidati
- Informeaza candidatii cu privire la rezultatul procesului de selectie
- Asigura suport in cadrul companiei cu privire la procesul de recrutare si evaluare interna a oamenilor
- Monitorizeaza piata interna a muncii

Cerinţe către candidaţi:

Studii universitare în domeniul managementului resurselor umane, psihologiei, sociologiei, alte domenii relevante.
Experienţă de lucru în domeniul recrutării şi selecţiei personalului, aplicării testelor şi intervievării, negocierilor.
Abilităţi şi atitudini:

optimism şi simţ al umorului; orientare spre rezultat;
stabilitate emoţională și rezistenţă la stres;
comunicare eficientă interpersonală, argumentare, convingere;
intuiție, analiză, lucru cu informaţia;
responsabilitate, flexibilitate, confidenţialitate;
cunoaşterea limbilor română, rusă, engleza;
nivel bun de utilizare a calculatorului.
Регион: Кишинёв
Dacă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă invităm să aplicaţi CV-ul Dvs la adresa de e-mail: alexandrin.caraganciu@pfbc.md
Telefon: 060654554 Alexandrin, 060144220 Alexandra.
mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75
Termenul limită pentru prezentarea CV – 03.05.2019
18-04-2019
Менеджер B2B со знанием английского языка


Viatel

Обязанности:
- Привлечение корпоративных клиентов;
- Управление и поддержание взаимоотношений с клиентами компании;
- Разработка презентаций, коммерческих предложений;
- Организация и проведение встреч и презентаций;
- Планирование работы и составление отчетов;
- Работа с базами данных и другими каналами информации.

Требования:
- Опыт работы в продажах - желателен!
- Высшее образование (Маркетинг, Финансы, Экономика);
- Отличные коммуникативные навыки и умение составлять деловые письма, коммерческие предложения и презентации;
- Ориентированность на результат;
- Свободное владение русским, государственным и английским языками - обязательно!
- Умение профессионально вести корпоративную страничку в социальных сетях(преимущество);
- Уверенное знание MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Условия:
- Высокая фиксированная заработная плата + %;
- Полный соц.пакет;
- Повышение профессионального уровня за счет Компании;
- Комфортные условия труда в современном офисе.

Заинтересовавшихся соискателей просим выслать РЕЗЮМЕ (CV) на электронный адрес: hr@viatel.md , обязательно указав в теме письма должность, на которую претендуете -
«Менеджер B2B».

Наш адрес: сек. Буюканы, ул. Алба Юлия 75.

Контактная информация: тел. 067 33 44 00
Сайт: www.viatelbpo.md
Регион: Кишинёв
Заинтересовавшихся соискателей просим выслать РЕЗЮМЕ (CV) на электронный адрес: hr@viatel.md , обязательно указав в теме письма должность, на которую претендуете -
«Менеджер B2B».

Наш адрес: сек. Буюканы, ул. Алба Юлия 75.

Контактная информация: тел. 067 33 44 00
Сайт: www.viatelbpo.md
18-04-2019
МЕНЕДЖЕР ПО ЭКСПОРТУ


SBC-HR

МЕНЕДЖЕР ПО ЭКСПОРТУ


Команда SBC-HR готова тебе предложить участие в конкурсе на замещение должности Менеджер по экспорту. Наш клиент – международная  компания, производитель алкогольных напитков.


Мы готовы предложить:

- Официальное трудоустройство

- График работы:  ПнПт, с 09:00 до 18:00
- Возможность карьерного роста

- Корпоративное обучение

 

Функции должности:

- Активный поиск потенциальных партнеров для экспорта продукции

- Поддержание отношений с существующими клиентами

- Рост экспортных поставок

- Ведение отчетности

- Оформление документооборота

 

Требования компании:
- Высшее экономическое или техническое образование
- Опыт работы в экспортных отраслях от 2-х лет

- Опыт работы в отделе продаж
- Знание и практический опыт применения румынского, русского и английского языков


Высылайте своё резюме на адрес: job@sbc-hr.md 
Телефон: +373 68695904

Регион: Кишинёв

18-04-2019
Part-Time PC Operator


Dyninno

Part-Time PC Operator

BEING YOU IS WHAT WE WANT
Send your CV to careers.md@dyninno.md@dyninno.md
Facebook.com/DyninnoMoldova/
Регион: Кишинёв
careers.md@dyninno.md@dyninno.md
18-04-2019
Office Manager


Dyninno

Office Manager

BEING YOU IS WHAT WE WANT
Send your CV to careers.md@dyninno.md@dyninno.md
Facebook.com/DyninnoMoldova/
Регион: Кишинёв
careers.md@dyninno.md@dyninno.md
18-04-2019
Sales Consultant


ITN

Sales Consultant

We offer:

- Flexible working schedule
- Great working environment
- Engagement with international customers
- Professional growth
- Income that will make your dreams come true

Sent your CV in English to
- join.in@moldova.itncorp.com
- moldova.itncprp.com
Регион: Кишинёв
Sent your CV in English to
- join.in@moldova.itncorp.com
- moldova.itncprp.com
18-04-2019
Travel Agent Customer Support Agent Ticketing Agent


ITN

Looking for the best agents!
Travel Agent Customer Support Agent Ticketing Agent

- Professional growth
- Top-level training
- Motivating commission scheme
- International travel group

Send your CV in English to
join.in@moldova.itncorp.com

Регион: Кишинёв
Send your CV in English to
join.in@moldova.itncorp.com
18-04-2019
Vip Customer Support Agen


ITN

Vip Customer Support Agent

We provide:

- Highly motivating income Flexible shifts
- Professional growth possibilities
- Intarnational travel group

We require:
- Advanced English skills
- Open personality
- Desire to grow

Send your CV in English to
join.in@moldova.itncorp.com
Регион: Кишинёв
Send your CV in English to
join.in@moldova.itncorp.com
18-04-2019
Sales Agent


ITN

Sales Agent
- Flexible working schedule
- Great working envieonment
- Engagement with international customers
- Professional growth
- Income that will make your dreams come true

Send your CV in English to
join.in@moldova.itncorp.com
Регион: Кишинёв
Send your CV in English to
join.in@moldova.itncorp.com
18-04-2019
Șef secție Secție Imobiliară


Mobiasbanca

Banca Comercială „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.
anunţă concurs pentru postul de

Șef secție
Secție Imobiliară
Departamentul Logistică

Misiune post:
Definirea si punerea in aplicare a politicii imobiliare a băncii; elaborarea si implementarea proiectelor de dezvoltare a fondului imobiliar al băncii; asigurarea stării funcţionale a infrastructurii si fondului imobiliar al băncii.

Beneficiile pe care le oferim:
Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și avansa în carieră;
Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
Oficiu în centrul Chișinăului;
Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
Salariu fix + alte avantaje financiare;
Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30 - 17:30).

Responsabilităţi principale:
Planificarea, implementarea si asigurarea urmăririi derulării proiectelor imobiliare ale bancii;
Dirijarea si coordonarea documentelor necesare pentru achiziţia, arenda imobilului inclusiv evidenţa contractelor fondului imobiliar al MBSG;
Asigurarea receptiei la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie pentru proiectele derulate;
Realizarea studiilor privind gradul de ocupare a spatiilor închiriate / proprietate;
Controlul efectuarii deservirii curente şi reparaţiilor infrastructurii băncii (sistemelor de aprovizionare cu energie electrica, căldură şi apă, sisteme de canalizare, ventilare, de filtrare a apei etc.);
Intocmirea si gestionarea corecta a bugetului.

Cerinţe:
Experienta profesionala in domeniul imobiliar;
Experienta manageriala;
Cunoaşterea limbilor: română, rusă și engleză;
Cunoştinţe operare Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332
Регион: Кишинёв
resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332
18-04-2019
Менеджер проекта


SBC-HR

Менеджер проекта


В связи с запуском нового продукта, мы открываем поиск кандидата на должность Менеджер проекта. Наш клиент – лидирующая компания в области систем безопасности на рынке Республики Молдовы.


Мы готовы предложить:
- График работы: Понедельник-Пятница c 9:00 до 18:00
- Официальное трудоустройство
- Социальный пакет
- Корпоративное обучение

- Постоянное профессиональное развитие

 

Функции должности:

-  Руководство и внедрение проекта

- Участие в подготовке, анализ и согласование планов работ проекта

– Контроль качества выполняемых работ и предоставляемых услуг, анализ текущих результатов и подготовка промежуточных отчетов

- Поиск партнеров и клиентов

- Координация деятельности участников рабочей группы


Требования компании:

- Высшее экономическое образование

- Опыт в запуске новых продуктов услуг
- Знание и практический опыт применения румынского и русского языков


Высылайте своё резюме на адрес: job@sbc-hr.md 
Телефон: +373 68695904

Регион: Кишинёв

18-04-2019
Administrator


SBC-HR

Administrator

Echipa SBC-HR lansează concursul pentru ocuparea postului de Administrator Clientul nostru – companie internațională, lider pe piață valutară.


Noi oferim:
- Angajare oficială
- Graficul de lucru: Luni-Vineri, de la 09:00 până la 18:00
- Pachet social inclus
- Instruire continua

- Oficiul se află în sectorul Botanica

 

Responsabilități principale:
- Managementul resurselor umane

- Organizarea și optimizarea procesului de lucru

- Întreținerea activităților operaționale ale companiei

- Organizarea și monitorizarea implementării tuturor indicațiilor puse de Directorul general

- Elaborarea și implementarea planului de dezvoltare al companiei

 

Cerinţele companiei:
- Studii superioare

- Experiență în poziții de top management nu mai puțin de 3 ani
- Cunoașterea excelentă ale limbilor rusă și română


Trimiteti CV-ul la adresa: job@sbc-hr.md 
Telefon: ‎+373 68695904

Регион: Кишинёв

18-04-2019
Менеджер по ключевым клиентам (HoReCa)


SBC-HR

Менеджер по ключевым клиентам (HoReCa)


Команда SBC-HR готова тебе предложить участие в конкурсе на замещение должности Менеджер по ключевым клиентам. Наш клиент - крупная дистрибьюторская компания, которая является официальным импортером мировых алкогольных брендов.

 

Наши предложения:

- Официальное трудоустройство

- График работы:  ПнПт, с 09:00 до 18:00

- Социальный пакет

- Обучение и тренинги

- Постоянное профессиональное развитие

 

Ваши задачи:

- Работа с корпоративными клиентами

- Разработка рекламных компаний совместно с маркетологами

- Переговоры с клиентами в рамках маркетинговых проектов

- Планирование бюджета

- Документирование и сопровождение всех маркетинговых акций

 

Мы ждем от Вас: 

- Водительские права категории B

- Экономическое образование

- Знание русского, румынского и английского языков


Высылайте своё резюме на адрес: job@sbc-hr.md

Телефон: ‎+373 68695904

Регион: Кишинёв

18-04-2019
Бренд Менеджер (HoReCa)


SBC-HR

Бренд Менеджер  (HoReCa)


Команда SBC-HR готова тебе предложить участие в конкурсе на замещение должности Бренд Менеджер. Наш клиент - крупная дистрибьюторская компания, которая является официальным импортером мировых алкогольных брендов.

 

Наши предложения:

- Официальное трудоустройство

- График работы:  ПнПт, с 09:00 до 18:00

- Социальный пакет

- Обучение и тренинги

- Постоянное профессиональное развитие

 

Ваши задачи:

- Работа с корпоративными клиентами

- Разработка рекламных компаний совместно с маркетологами

- Переговоры с клиентами в рамках маркетинговых проектов

- Планирование бюджета

- Документирование и сопровождение всех маркетинговых акций

 

Мы ждем от Вас: 

- Водительские права категории B

- Экономическое образование

- Знание русского, румынского и английского языков


Высылайте своё резюме на адрес: job@sbc-hr.md

Телефон: ‎+373 68695904

Регион: Кишинёв

18-04-2019
Администратор рецепции


SBC-HR

Администратор рецепции


Команда SBC-HR приглашает тебя участвовать в конкурсе на замещение должности Администратор рецепции. Наш клиент - медицинский SPA центр.


Мы готовы предложить:

- Официальное трудоустройство
- График работы: 15 дней в месяц, c  08:00 до 20:00

- Корпоративное обучение

- Офис в центре города

 

Функции должности:

- Организация работы рецепции

- Коммуникация с клиентами

- Осуществление кассовых и банковских операций

- Ведение регистров кассового учета

 - Учет движения денежных средств

 

Требования компании:
- Высшее экономическое образование
- Знание 1 С
- Знание и практический опыт применения румынского, русского и английского языков


Высылайте своё резюме на адрес: job@sbc-hr.md 
Телефон: +373 68695904

Регион: Кишинёв

18-04-2019
Менеджер по продажам (6 000 MDL+ %)


SBC-HR

Менеджер по продажам (6 000 MDL+ %)


Команда SBC-HR готова тебе предложить работу где сможешь реализовать свои идеи в области дизайна и модных тенденции в сфере нейл индустрии

Наш клиент – компания, лидер по созданию модного декоративного покрытия ногтей


Мы готовы предложить:

- ЗП: 6 000 MDL+ % (Нетто)

- Официальное трудоустройство

- Стандартный социальный пакет

- Профессиональный рост (обучение, тренинги)

 

Функции должности:

- Заключение договоров

- Консультация клиентов
- Активный поиск клиентов
- Приём и обработка заказов клиентов
- Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами

 

Требования компании:

- Высшее образование

- Опыт работы в продаж

- Знание и практический опыт применения языков: русский, румынский


Высылайте своё резюме на адрес: job@sbc-hr.md  
Телефон: +373 68695904

Регион: Кишинёв

18-04-2019

[1]  2  3  4  5 


Copyright 2006.
Developed by Egor Spivac (Golden Wolf)