RU    RO    EN


Jobinfo.md - Работа в Молдове. Lucru in Moldova. Job in Moldova. Поиск работы, вакансий и резюме в Молдове


ВСЕ ВАКАНСИИ ВСЕ РЕЗЮМЕ
О ПРОЕКТЕ  |  РЕКЛАМА  |  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
РАБОТА В РЕГИОНАХ
РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУРСЫ
ТРЕНИНГИ
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

            Поиск по сайту

 
IORDAN Octavian (20)

Баланюк Виталий Кульчак Олег Михайлович (30)Разместить вакансию Разместить резюме

Начало /  Все вакансии /  Банки, страхование, лизинг, инвестиции /  Economist principal, direcția monitorizarea riscurilor și raportare, departamentul piețe financiare
Economist principal, direcția monitorizarea riscurilor și raportare, departamentul piețe financiare
Banca Națională a Moldovei

Scopul direcției:

Direcția monitorizarea riscurilor și raportare realizează responsabilitățile Departamentului piețe financiare în ce privește monitorizarea și gestionarea riscurilor aferente operațiunilor investiționale și altor operațiuni valutare ale BNM, efectuarea controlului asupra respectării structurii și limitelor pe investiții și operațiuni în cadrul managementului rezervelor valutare; implementarea politicii monetare prin asigurarea unei bune gestionări a regimului rezervelor obligatorii; analiza, raportarea și prognozarea dinamicii unor indicatori ai pieței monetare și valutare; participarea la elaborarea, în limitele competenței Departamentului, a situațiilor financiare ale BNM.

Cerințe minime obligatorii:
1. Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
2. Experienta de munca in domeniul economico-financiar de cel putin 1 an;
3. Cunoştinţe ale prevederilor legislației bancare autohtone, în special, Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea instituţiilor financiare, Legea privind reglementarea valutară.
4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Office, în special Excel;
5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat.
6. Alte abilități și atitudini: perseverenţă, spirit de inițiativă, cooperare, flexibilitate, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă. Vor fi apreciate capacitățile analitice și de comunicare scrisă și verbală.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:
1. Cunoștințe în domeniul statisticii și econometriei;
2. Cunoaşterea unei alte limbi străine.

Principalele atribuții:
1. monitorizează zilnic situația pe piața valutară locală (dinamica cursului oficial al leului moldovenesc; cererea și oferta de valută pe piața intrabancară, inclusiv în diviziune pe agenți economici; fluxurilor de mijloace prin sistemul bancar (mesaje SWIFT Fin Inform); dinamica activelor și obligațiunilor valutare, poziției valutare ale băncilor licențiate, intervențiile pe piața valutară realizate de BNM etc.);

2. monitorizează respectarea regimului rezervelor obligatorii (RO) de către băncile licențiate, perfectează dispoziţiile de rambursare a excedentului de RO în valute liber convertibile (VLC), efectuează calculul plăţii pentru RO în lei moldoveneşti şi VLC în prognoză şi de facto, perfectează dispoziţiile de amendă în cazul nerespectării regimului RO.

3. pregătește periodic date statistice ce vizează:
indicatorii aferenți pieței monetare și valutare (cursul de schimb nominal și real efectiv (NEER/REER), excesul de lichiditate, rezervele obligatorii, cerere/ofertă de valută (pe bănci, pe grupuri de agenți etc.), mijloacele interbancare plasate/atrase de băncile locale, export/import de numerar în valută de către bănci, alte date relevante activității direcției);
rezervele internaționale brute și nete, în dezagregare pe tip de flux (intrare/ieșire), recalculate la curs de program și curs efectiv.

4. elaborează compartimentele, de competența direcției, la raportul lunar de situații macroeconomice, raportul asupra inflației, raportul anual al BNM și raportul asupra stabilității financiare. Compilează informația pregătită de alte unități din cadrul departamentului;

5. contribuie, în limitele competenței direcției, la elaborarea Situaţiilor financiare ale BNM şi a Raportului privind executarea bugetului BNM;

6. elaborează prognoze pe termen scurt și mediu (după caz) ai următorilor indicatori:

rezervele excesive ale sectorului bancar (următoarele cinci zile lucrătoare și pe perioada menținerii rezervelor obligatorii);
activele oficiale de rezervă și a indicatorilor ce măsoară sustenabilitatea acestora;
veniturilor şi cheltuielilor de la unele instrumente de politică monetară
după caz, ai unor indicatori aferenți pieței valutare locale.

7. perfectează și inițiază spre publicare pe pagina web oficială a BNM unele informații:

comunicate de presă privind evoluția activelor oficiale de rezervă, cererea și oferta pe piața valutară locală, la necesitate alte comunicate relevante activității direcției;
date statistice privind: rezervele obligatorii, piața valutară a RM (în numerar și fără numerar), activitatea BNM pe piața valutară, activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate.

8. conlucrează, în limita competenței direcției, cu misiunile Fondului Monetar Internaţional (FMI), în cadrul vizitelor de monitorizare/negociere efectuate în RM. Raportează lunar către FMI nivelul rezervelor internaționale nete – indicator de performanță în cadrul programului cu FMI;

9. efectuează periodic studii tematice, de competența direcției, în domeniul pieței monetare și valutare; privind caracteristicile distinctive ale regimului RO în alte țări și înaintează propuneri de perfecționare a cadrului normativ aferent regimului rezervelor obligatorii;

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 26.01.2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
- Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
- Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

e-mail: resurse.umane@bnm.md
12-01-2018
Горячие вакансии

Anteco


- Inginer proiectant constructii in departamentul de vinzari.
- Инженер проектант- конструктор в отдел продаж

подробнее...
Вы умеете спровоцировать себя на новое, тогда Вы наш человек.
Ждем Ваше резюме по электронному адресу

support@anteco.md


Avantaj Prim

- PHP ПРОГРАММИСТ
- QA-ENGINEER
- КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР
- ПОМОЩНИК КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА

подробнее...
Предварительно отправляйте CV на E-mail: jobs@avantajprim.com
str. Vasile Alecsandri 139/3 etaj 3 Avantaj Prim SRL
MD-2005 Chisinau, Rep. of Moldova.

www.avantajprim.com


BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A.

BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.

anunţă concurs pentru posturile

- Operator Ghişeu Universal Filiala din or. Anenii Noi
-
Jurist senior
- Operator Ghişeu Universal Filiala din or. Chisinau si Edinet
- Consilier Clientela or. Drochia
- Analist programator
- Coordonator Proiecte
- Manager Vânzări Leasing
- Corporate Middle Officer
- Manager Produse de deservire la distanță
- Operator Secția Calitatea Datelor
- Sef sectie
- Operator ghiseu universal  or. Chisinau, Briceni, Edinet, Rezina
- Administrator baze de date
- Consilier Clientela Multimedia
- Analist baze de date bancare

подробнее...
Persoanele interesate sunt invitate să depună CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţii, indicând postul solicitat la adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81 a, bir. 409 sau prin e-mail: resurse.umane@mobiasbanca.md.
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332
BAFIMOB


-
Специалист по рекламе
-
Сборщик мебели
-
Дизайнер-мобилизатор, технический директор


подробнее...
Телефон: 069105054, 022-501411 
E-mail: bafimob@mail.ru
Веб-сайт: www.bafimob.md

P.A.A.

- Asistent Contabil
подробнее...

Persoanele interesate pot expedia CV cu poză la adresa electronica:  office@paa.md,  dchirilov@paa.md.  Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.
N.B: CV-urile fără fotografii nu vor fi luate în calcul.


Copyright 2006.
Developed by Egor Spivac (Golden Wolf)